Uitvaartverzekeringen

Helmich van DijkInformatie

Heeft u een uitvaartverzekering afgesloten? En weet u of u goed verzekerd bent? Het loont de moeite om eens kritisch te kijken of de verzekering nog aan uw wensen voldoet.

In grote lijnen zijn er 3 soorten verzekeringen:

– Naturaverzekering

– Sommenverzekering

– Deposito 

Uitvaartverzekering

Naturaverzekering

Een naturaverzekering keert geen geld uit, maar alleen in goederen en/of diensten. Op de polis staat dan wat er zoal wordt vergoed, bijvoorbeeld: 100 rouwkaarten, tarief uitvaartverzorging, advertenties, rouwvervoer, grafkosten voor een x-aantal jaren, etc.

Bij deze verzekering is het belangrijk dat u kijkt naar de diensten/goederen die in het pakket zijn meeverzekerd. Er kunnen goederen in het pakket zitten, die u niet wenst af te nemen. Toch betaalt u daar premie voor. En wat als u 150 i.p.v. 100 kaarten nodig heeft? Juist, die 50 stuks worden extra in rekening gebracht. Het lijkt alsof bij een naturaverzekering alles geregeld is, maar is het in de meeste gevallen niet.  

Daar komt bij dat u bij dit soort verzekeringen gebonden bent aan de uitvaartverzorging die bepaalde afspraken heeft met de verzekeringsmaatschappij. Wilt u een uitvaartverzorgingsbedrijf die geen afspraken heeft met de bewuste verzekeringsmaatschappij dan wordt er een bedrag uitgekeerd dat lager is dan de waarde van het pakket. Meestal wordt dat bedrag wel genoemd in de polisvoorwaarden. Verstandig is dan de uitvaartverzorger om een kostenbegroting te vragen en deze te vergelijken met wat de verzekeringsmaatschappij begroot, om te zien wat u moet bijbetalen.

Sommenverzekering

Bij een sommenverzekering betaalt u premie voor een van tevoren afgesproken bedrag dat na overlijden wordt uitgekeerd. Tegenwoordig worden veel van dit soort verzekeringen geïndexeerd. Jaarlijks wordt het verzekerd bedrag verhoogd met een laag percentage. De premie gaat dan ook telkens met een klein bedrag omhoog. Uitvaartkosten stijgen elk jaar weer en zo stijgt de waarde van de sommenverzekering mee.

Het voordeel van dit soort verzekeringen is dat u geheel vrij bent in het kiezen van een uitvaartverzorgingsbedrijf, ook al is de verzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij die ook uitvaarten verzorgt. Het bedrag van uitkering kan op verzoek aan de uitvaartonderneming worden uitgekeerd. In dat geval wordt het bedrag in mindering gebracht op de factuur van de uitvaart. Eventuele kosten, hoger dan het uitgekeerde bedrag, moet worden bijbetaald. U betaalt in dit geval nooit te veel premie.

Deposito

Soms kan de leeftijd een rol spelen. Bent u al een bepaalde leeftijd gepasseerd, dan kan het voorkomen dat u niet meer in aanmerking komt voor een natura- of sommenverzekering. De mogelijkheid om u toch te verzekeren is het afsluiten van een deposito. Een van tevoren afgesproken bedrag wordt in een depositofonds gestort. Na een minimale looptijd en na een overlijden wordt het bedrag dat in de polis wordt genoemd uitgekeerd.

Advies

Vraagt iemand mij welk soort verzekering het beste is, dan adviseer ik een sommenverzekering. Laat altijd een kostenbegroting maken om te weten te komen wat een uitvaart kost in uw regio. Kosten voor begraven kunnen per regio/gemeente behoorlijk verschillen.