In de meeste gevallen wordt er, voordat een begrafenis of crematie plaatsvindt, een afscheidsbijeenkomst gehouden. Vaak gebeurt dat in een kerkgebouw. Een clubgebouw van een vereniging of stichting kan daar ook prima voor gebruikt worden. Zelfs in voetbalstadions is het tegenwoordig mogelijk om er een afscheidsbijeenkomst te houden.

Meestal wordt de bijeenkomst vormgegeven met hulp van een predikant of (humanistisch) spreker. Indien nodig kunnen wij advies geven over de muziek die gebruikt kan worden tijdens een bijeenkomst.

Bij een kerkelijke bijeenkomst gebruikt men geestelijke liederen en psalmen. Wij kunnen u adviseren welke liederen er vaak gezongen worden. Ook klassieke nummers behoren tot de mogelijkheden.

Bij andere afscheidsbijeenkomsten komen heel vaak de nummers uit de Top-10 uitvaartmuziek langs. De titels ‘Mag ik dan bij jou’ en ‘Time to say goodbye’ zeggen al genoeg.