Verzorgen van uitvaarten ongeacht waar u verzekerd bent

Een wijdverbreid misverstand is dat een uitvaart wordt verzorgd door de onderneming waar een uitvaartverzekering afgesloten is. Een uitvaart kan door elke door u gewenste uitvaartonderneming verzorgd worden. U bent altijd vrij in de keuze van uitvaartverzorging.

Voor een uitvaart is er vaak een verzekering afgesloten. Is de afwikkeling van de polissen u teveel werk? Wij bieden de nabestaanden aan om de verzekering verder af te wikkelen. Zo nemen we de administratieve rompslomp die hier vaak bij komt kijken u uit handen.

Uitvaartverzekeringen

In grote lijnen zijn er 3 soorten uitvaartverzekeringen:

Naturaverzekeringen

Een naturaverzekering keert geen geld uit, maar alleen in goederen en/of diensten. Op de polis staat dan wat er zoal wordt vergoed, bijvoorbeeld: 100 rouwkaarten, tarief uitvaartverzorging, advertenties, rouwvervoer, grafkosten voor een x-aantal jaren, etc.

Bij deze verzekering is het belangrijk dat er gekeken wordt naar de diensten/goederen die in het pakket zijn meeverzekerd. Er kunnen goederen in het pakket zitten, die u niet wenst af te nemen. Toch betaalt u daar premie voor. En wat als er 150 i.p.v. 100 kaarten nodig zijn? 50 stuks moet er dan extra worden bijbetaald.

Bij naturaverzekering bent u meestal gebonden aan de uitvaartverzorging die bepaalde afspraken heeft met de verzekeringsmaatschappij.

Sommenverzekering

Bij een sommenverzekering wordt er premie betaald voor een van tevoren afgesproken bedrag dat na overlijden wordt uitgekeerd. Tegenwoordig worden veel van dit soort verzekeringen geïndexeerd. Jaarlijks wordt het verzekerd bedrag verhoogd met een klein percentage. De premie gaat dan ook telkens met een klein bedrag omhoog. Uitvaartkosten stijgen jaarlijks en zo stijgt de waarde van de sommenverzekering mee.

Het voordeel van dit soort verzekeringen is dat u geheel vrij bent in het kiezen van een uitvaartverzorgingsbedrijf, ook al is de verzekering afgesloten bij een maatschappij die ook uitvaarten verzorgt.

Deposito’s

Bij een deposito wordt een bedrag van bijvoorbeeld 6.000 euro gestort op een rekening bij een verzekeringsmaatschappij. Van tevoren wordt afgesproken welk bedrag er na een bepaalde tijd bij overlijden wordt uitgekeerd. Na een looptijd van minimaal 2 jaar wordt er na overlijden
bijvoorbeeld 8.000 euro uitgekeerd. Dit is een voorbeeld en hoeft niet met de werkelijk overeen te komen.

Een deposito kan uitkomst bieden als de leeftijd van de te verzekeren personen dusdanig is dat men niet meer voor een natura- of sommenverzekering in aanmerking komt.