Nazorgboeken

Na een uitvaart is er nog heel veel te regelen door nabestaanden. Allerlei instanties moeten in kennis gesteld worden van een overlijden. Speciaal ter nazorg bieden wij nabestaanden een boek ‘Zorgen erna’ aan waar van A t/m Z instaat wat er nog geregeld moet worden. Dit boek is een leidraad voor de afwikkeling van een nalatenschap. Er zijn 2 uitgaven: één voor alleenstaande of ongehuwde en één voor partner. Een exemplaar krijgt u GRATIS van ons.

Naast de bovenstaande uitgaven is er nu ook een uitgave met het thema ‘Verlies’. In deze uitgaven worden de verschillende fasen van rouw uitgewerkt en zal een grote steun kunnen zijn in het verwerken van een verlies.